Dịch vụ

Bảo trì & Sửa chữa

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì các loại thiết bị phun sơn của:

- WIWA 

- PMC

và các hãng khác theo nhu cầu.