M phun son cao ap

Súng phun sơn airless

WIWA 250D                                                                

Áp suất phun: tối đa 300 bar [4350psi]

Khớp xoay súng: 1/4", gắn sẵn 

Chụp béc sơn dẹt: kèm theo                  

Béc sơn xoay: cộng thêm                            

Chụp béc sơn xoay: 11/16", cộng thêm               

Vật liệu: inox           

WIWA-250D WIWA 250D

WIWA 500D

Áp suất phun: tối đa 500 (7500psi)

Khớp xoay súng: 1/4", gắn sẵn     

Chụp béc sơn dẹt: kèm theo                  

Béc sơn xoay:cộng thêm                                  

Chụp béc sơn xoay: 11/16", cộng thêm              

Vật liệu: inox    

WIWA-500D 500 D

 

WIWA 500F

thích hợp cho vật liệu sơn được làm nóng.

Áp suất phun: tối đa 500 (7500psi)

Khớp xoay súng: 1/4", gắn sẵn  

Chụp béc sơn dẹt: kèm theo                     

Béc sơn xoay: cộng thêm                                  
Chụp béc sơn xoay: 11/16", cộng thêm              

Vật liệu: inox    

Wiwa-500F-2  WIWA-500F-1

WIWA 300 và 400 Automatic                                      

Áp suất phun: tối đa 300 bar và 400 bar

 Có 2 cổng sơn (có thể tuần hoàn sơn liên tục)

Chụp béc sơn dẹt: kèm theo, inox  

Béc sơn: cộng thêm                            

Chụp béc sơn xoay: 11/16", cộng thêm              

Vật liệu: inox      

wiwa-A300 wiwa-A400

 

WIWA PU 4040

 Áp suất phun: tối đa 250 bar 

Áp suất khí nén: tối đa 8 bar

 Nhiệt độ phun: tối đa 100°C

 Làm sạch béc sơn: bằng khí nén

 

Liên hệ về súng tự động 

wiwa-pu-gun-4040-2 wiwa-pu-gun-4040-1