Bảo Hộ An Toàn

Bạn hãy dùng thử cảm nhận mũ phun cát màu vàng của hãng Bullard - Made in USA để xem khác nhau 

như thế nào so với loại nón Astro màu xanh.

 Chất lượng và giá cả của sản phẩm này rất hợp lý và đặc biệt là có thể mua phụ kiện thay thế.

Bullard Blast Helmet 88VX Bullard Blast Helmet 88VX3230
Bullard blast helmet GenVX Bullard blast helmet 88VX